Gulf Coolant 40


Gulf Coolant 40

Płyn chłodzący zgodny ze standardem brytyjskim, wstępnie zmieszany z wodą demineralizowaną, wolny od azotanów, amin i fosforanów.

Gulf Coolant 40

Płyn chłodzący zgodny ze standardem brytyjskim, wstępnie zmieszany z wodą demineralizowaną, wolny od azotanów, amin i fosforanów.

    Dostępne opakowania

Stworzony na bazie MEG (monoetylenoglikolu) i inhibitorów korozji, Gulf Coolant 40 to płyn chłodzący zgodny ze standardem brytyjskim, który zapewnia optymalną ochronę przed korozją i mrozem. Po zmieszaniu z 60% wody demineralizowanej jest gotowy do użycia w silnikach spalinowych jako płyn chłodzący i przekazujący ciepło, wolny od potencjalnie szkodliwych dodatków.

BS 6580:1992, BS 6580:2010* (*Si prega di consultare il foglio di dati del prodotto)

Zalecany do stosowania w układach chłodzenia wszystkich typów chłodzonych cieczą silników samochodowych i przemysłowych.

  • Formuła zapewniająca efektywną ochronę układu chłodzenia przed korozją
  • Zapewnia całoroczną ochronę przed zagotowaniem się płynu i mrozem
  • Kompatybilność z elementami gumowymi i uszczelnieniami
  • Nie zawiera azotanów, aminów i fosforanów dla większego bezpieczeństwa dla środowiska

Stworzony na bazie MEG (monoetylenoglikolu) i inhibitorów korozji, Gulf Coolant 40 to płyn chłodzący zgodny ze standardem brytyjskim, który zapewnia optymalną ochronę przed korozją i mrozem. Po zmieszaniu z 60% wody demineralizowanej jest gotowy do użycia w silnikach spalinowych jako płyn chłodzący i przekazujący ciepło, wolny od potencjalnie szkodliwych dodatków.

BS 6580:1992, BS 6580:2010* (*Si prega di consultare il foglio di dati del prodotto)

Zalecany do stosowania w układach chłodzenia wszystkich typów chłodzonych cieczą silników samochodowych i przemysłowych.

  • Formuła zapewniająca efektywną ochronę układu chłodzenia przed korozją
  • Zapewnia całoroczną ochronę przed zagotowaniem się płynu i mrozem
  • Kompatybilność z elementami gumowymi i uszczelnieniami
  • Nie zawiera azotanów, aminów i fosforanów dla większego bezpieczeństwa dla środowiska