banner

Oleje do pojazdów użytkowych


Nawigowanie w zmieniającym się krajobrazie:

 

Nieustannym wyzwaniem dla flot jest ich należyte utrzymanie i poprawa ich efektywności. W obliczu postępu technologicznego, zmian regulacyjnych i rosnących obaw środowiskowych w branży transportowej, operatorzy flot muszą proaktywnie dostosowywać swoje praktyki, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Priorytetowe traktowanie podejmowania decyzji opartych na danych, wdrażanie zrównoważonych technologii i pozostanie elastycznym w obliczu zmian pozwala operatorom flot właściwie nawigować w ewoluującym krajobrazie i poprawiać efektywność w całej swojej działalności. Przyjęcie innowacji i strategiczne planowanie są kluczowe, aby pozostać konkurencyjnym i osiągnąć długoterminowy sukces w dynamicznym świecie zarządzania flotą.

Dla menedżerów flot w dzisiejszym środowisku biznesowym utrzymanie sprawności pojazdów i efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi przy coraz mniejszych budżetach może wydawać się trudnym, prawie niemożliwym zadaniem.

Fleet Solution

Wymagające środowisko operacyjne

 

Nowoczesne silniki diesla działają obecnie w intensywnych warunkach, które stanowią nie lada wyzwanie dla mniej skutecznych olejów, więc kluczowe jest zoptymalizowanie kosztów i produktywności całej mieszanej floty.

Chcesz poprawić efektywność zużycia paliwa, utrzymać wymagany czas pracy i wspomóc technologie oczyszczania spalin, które mogą znacząco zminimalizować emisję spalin z silnika. Wybór oleju silnikowego może wydawać się drobną częścią całości procesu utrzymania, ale może zrobić realną różnicę w ich finalnym koszcie.

The challenging operating environment

Silniki turbodoładowane

Silniki turbodoładowane są bardziej kompaktowe i wymaga się od nich pracy w bardziej intensywnych warunkach, szczególnie ze względu na zapotrzebowanie na jeszcze większą moc wyjściową. Takie wymagania tworzą bardziej wrogie środowisko pracy dla stosowanego oleju.

 

Recyrkulacja spalin / Selektywna Redukcja Katalityczna (SCR)

Najnowsze silniki Diesla zawierają teraz mechanizmy recyrkulacji i konwersji, które pomagają zmniejszyć poziomy emisji tlenków azotu. Aby były w pełni skuteczne, muszą współpracować z bardziej zaawansowanymi produktami olejowymi.

Turbo charged engines

Kontrola emisji spalin

Bio-Diesel Fuels

Silniki diesla emitują mieszaninę zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesu spalania paliwa. Stałe zanieczyszczenia – znane jako cząstki stałe – są emitowane z wydechu jako sadza. W nowoczesnych silnikach emisja spalin zmniejszana jest dzięki filtrom cząstek stałych (DPF), natomiast skuteczność takich filtrów może być ograniczona przez zastosowanie niewłaściwego oleju. Tylko produkty klasy Low SAPS (niska zawartość siarczanów, fosforu i siarki) pozwalają zapewnić skuteczne działanie filtrów DPF.

 

Biodiesel

Mniejsza lotność biodiesla może zmienić lepkość oleju, powodując zużycie silnika. W starszych pojazdach biodiesel może powodować wyższe poziomy osadów oraz nagaru.

Rozwiązania Gulf dla operatorów Flot

Fleet Solution

1

Olej silnikowy

Wyjątkowa ochrona antyzużyciowa, ochrona przed korozją i utrzymanie silnika w czystości wraz z poprawioną ekonomią paliwa i wydłużonym okresem między wymianami. Używanie odpowiedniego oleju w pojazdach komercyjnych może obniżyć koszty konserwacji, jednocześnie chroniąc silnik przed zużyciem i przegrzewaniem. Nasze specjalnie opracowane oleje dedykowane dla pojazdów ciężarowych utrzymają Twój silnik w należytej czystości i pełnej sprawności – i to na dużo dłużej, bez względu na warunki pracy jednostki.

2

Płyn do układu kierowniczego

Wyższa wydajność i ochrona całej jednostki układu kierowniczego.

3

Skrzynie biegów: manualne i automatyczne

Wyjątkowa ochrona przed tarciem, zużyciem, wżerami oraz korozją, wydłużone okresy między wymianami i niezwykła trwałość dla wszystkich skrzyni biegów i przekładni używanych na co dzień w wysoce ekstremalnych warunkach pracy.

4

Smary

Specjalistyczne smary do łańcuchów, łożysk kół, urządzeń sprzęgających oraz siodła. Ochrona przed uszkodzeniami i korozją, aby zapewnić płynny ruch, co pomaga zmniejszyć koszty konserwacji.

Dowiedz się więcej