Banner

Zrównoważony rozwój


Zrównoważonaprzyszłość

Dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości jest wysiłkiem koniecznym, który traktujemy bardzo poważnie. Koncentrujemy się na włączaniu zrównoważonego rozwoju w każdy aspekt naszej działalności, wspieranego przez najlepsze badania w swojej klasie i zespół doradczy, co pozwala nam na wyprzedzanie trendów.

Naszym celem jest zbudowanie bardziej zrównoważonych ram, tak aby zarówno Gulf jak i klienci, którym służymy, mogli rozwijać się jeszcze długo w przyszłości. Jesteśmy zaangażowani w budowanie silniejszego ładu korporacyjnego i działań łączących się z szerszym kręgiem udziałowców Gulf, ponieważ kiedy nasza przyszłość prosperuje, zyskujemy na tym wszyscy.

Więcej informacji można znaleźć w naszym sprawozdaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj sprawozdanie

Sustainable Future

Nasze cele zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy zaangażowani w wprowadzanie zmian, które mają znaczenie i są odpowiedzialne w kształtowaniu pozytywnej przyszłości. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju opiera się na sześciu głównych celach:

Drive down our greenhouse gas emissions

Obniżaniu emisji gazów cieplarnianych

Promote a circular economy

Promowaniu gospodarki obiegowej 

Embrace and help develop low-carbon mobility solutions

Wspieraniu i pomocy w rozwoju niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie mobilności 

Create and maintain a diverse

Zapewnieniu zróżnicowania w zatrudnieniu, dbaniu o zdrowie pracowników i ich sprawiedliwym traktowaniu

Help improve lives in our communities

Pomocy w poprawie jakości życia w naszych społecznościach 

Promote strong corporate governance

Promowaniu silnego ładu korporacyjnego

Biodegradable Lubricants

eFLUID i biodegradowalne środki smarne:ciągła innowacja produktów

W Gulf przekształcamy nasze produkty, aby ułatwić przejście na pojazdy elektryczne. Nasza nowa gama produktów eFLUID do pojazdów hybrydowych i elektrycznych pomaga zoptymalizować osiągi, zwiększyć oszczędność paliwa, zmniejszyć emisję CO2 i wydłużyć żywotność akumulatorów.

W swojej ofercie mamy także biodegradowalne płyny do maszyn rolniczych i leśnych. Pomagają one chronić środowisko, podczas gdy nasze produkty do zwalczania szkodników owadzich na bazie oleju, nie zostawiają toksycznych resztek.

Więcej informacji o produktach eFluid

Low-Carbon Mobility Solutions

Rozwiązania w zakresie mobilności niskoemisyjnej: podróż w przyszłość transportu

Elektryfikacja sektora transportu odgrywa kluczową rolę w osiąganiu niskoemisyjnych rozwiązań transportowych, a ostatecznie w zmniejszaniu udziału tego sektora w emisji gazów cieplarnianych. W Gulf rozpoczęliśmy podróż w kierunku transformacji, inwestując w Indra Renewable Technologies Ltd.

Indra jest szybko rozwijającą się firmą, zajmującą się ładowaniem pojazdów elektrycznych (EV) i inteligentnymi technologiami energetycznymi, która opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie ładowania i magazynowania energii do użytku domowego i komercyjnego. Jest również pionierem w technologii „pojazd do sieci” (V2G), umożliwiającej dwukierunkowe ładowanie do sieci energetycznej, mające pomóc w zarządzaniu produkcją i dystrybucją energii odnawialnej.

Nasza współpraca z firmą Indra ma na celu zachęcanie kierowców do przestawiania się na pojazdy elektryczne.

Zrównoważony rozwój to cel, który osiągamy wspólnie.