Banner

Polityka prywatności​


Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2022 r.

Niniejsza Globalna Informacja o Ochronie Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane dane osobowe Użytkownika: 1) w momencie odwiedzin strony https://www.gulfoilltd.com/, Gulf Oil Extranet oraz każdej innej strony internetowej, którą Gulf zdecyduje się połączyć z niniejszą Globalną Informacją o Prywatności („nasza strona internetowa") lub 2) w inny sposób Użytkownik angażuje się w interesy z Gulf. Zawiera ona również informacje o prawach Użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych.

Gulf składa się z różnych podmiotów prawnych, w tym Gulf Oil International Limited (spółki zarejestrowanej na Kajmanach) i jej spółek stowarzyszonych. Niniejsza Globalna Informacja o Prywatności została wydana w imieniu grupy Gulf, więc kiedy wspominamy „Gulf", „my", „nas" lub „nasz", odnosimy się do odpowiedniego podmiotu w grupie Gulf odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Administratorem danych będzie lokalny podmiot, z którym Użytkownik utrzymuje kontakt.

W zakresie, w jakim podmiot Gulf lub jeden z naszych partnerów angażuje się w interesy z Użytkownikiem lub obsługuje podstrony przez niego odwiedzane, ten podmiot może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika jako administrator danych i może posiadać własne informacje o prywatności. Możemy również dostarczać dodatkowe informacje o ochronie prywatności dla konkretnych relacji w naszej komunikacji z Użytkownikiem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Nasza strona internetowa, produkty i usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Nie zajmujemy się świadomym gromadzeniem danych osobowych dotyczących dzieci.​

Dane osobowe, które gromadzimy na temat Użytkownika, zależą od jego interakcji z Gulf, jego ustawień prywatności i obowiązującego prawa.​

Bezpośrednie interakcje. Gromadzimy dane osobowe, gdy Użytkownik przekazuje je nam bezpośrednio poprzez korzystanie z naszej strony internetowej lub w trakcie prowadzenia z nami relacji handlowych. Na przykład:​

 • Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami, aby poprosić o informacje na temat naszych produktów, usług lub partnerstw, możemy gromadzić jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o organizacji, dla której pracuje oraz o jego stanowisku.
 • Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu korzystania z Extranetu Gulf Oil i utworzy konto, wówczas będziemy gromadzić jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące logowania (nazwa użytkownika i hasło) oraz wszelkie inne informacje dodawane do konta.
 • W przypadku uczestnictwa w naszych działaniach marketingowych, w tym ofertach, loteriach, konkursach i promocjach, możemy gromadzić imię i nazwisko, dane kontaktowe, elektroniczne dane identyfikacyjne, zwyczaje lub zainteresowania konsumpcyjne oraz wszelkie inne informacje, które mogą być przez Użytkownika przekazane.
 • Będziemy zbierać informacje kontaktowe dotyczące działalności gospodarczej, gdy Użytkownik zacznie prowadzić z nami interesy (np. nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko w firmie, służbowy adres e-mail).​
 • Możemy również przechowywać zapisy interakcji z nami zarówno na naszej stronie internetowej, jak i osobiście (np. jeśli Użytkownik zada nam pytanie, przesyłając formularz zapytania lub kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta)
 • W momencie dokonania zakupu za pośrednictwem naszej strony internetowej (ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach), będziemy przechowywać szczegóły transakcji oraz wszelkie powiązane informacje dotyczące rozliczeń lub dostawy (mogące obejmować dane karty kredytowej/debetowej lub inne dane związane z płatnościami).
 • Jeśli Użytkownik rozpoczyna z nami interakcję w mediach społecznościowych lub korzysta z integracji mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, wówczas będziemy zbierać informacje o tej aktywności.
 • Możemy zbierać inne informacje, podane nam przez Użytkownika, np. jeśli szuka punktu sprzedaży detalicznej lub dostawcy Gulf, możemy poprosić go o podanie kodu pocztowego, w celu wskazania punktów sprzedaży lub dostawców znajdujących się najbliżej Użytkownika.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Będziemy również zbierać informacje o sposobie korzystania i interakcji z naszą stroną internetową, takie jak:​

 • informacje techniczne o korzystaniu przez Użytkownika z naszej strony internetowej, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, system operacyjny i platforma oraz inne informacje o urządzeniu; oraz​
 • informacje zbierane automatycznie za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii (np. jakie strony i treści były odwiedzane). Więcej na ten temat wyjaśniamy poniżej.​
Źródła zewnętrzne lub publicznie dostępne. Zbieramy dane osobowe Użytkownika otrzymane od osób trzecich, gdy przesyłają nam one dane osobowe w celu umożliwienia dostarczenia Użytkownikowi naszych produktów lub usług, gdy wymaga tego od nas prawo lub gdy współpracujemy z organami rządowymi lub regulacyjnymi.W przypadku gdy Użytkownik nie przekaże nam danych osobowych w sytuacji, gdy musimy je zbierać zgodnie z prawem lub na podstawie umowy z Użytkownikiem, może uniemożliwić to nam wykonanie zobowiązań wynikających z umowy lub w inny sposób (na przykład możemy nie być w stanie dostarczyć Użytkownikowi produktów lub usług).

W zależności od sposobu korzystania z naszej strony internetowej lub charakteru relacji handlowych, interakcji Użytkownika z nami oraz udzielonych nam zezwoleń, powody dla których wykorzystujemy dane osobowe obejmują:​

 • Utrzymywanie, promowanie i oferowanie produktów, usług oraz informacji żądanych za pośrednictwem Stron internetowych.
 • Zarządzanie i reagowanie na wszelkie zapytania, informacje zwrotne oraz wiadomości przesyłane za pośrednictwem Stron internetowych.
 • Ulepszanie, administrowanie i utrzymywanie naszej strony internetowej oraz monitorowanie jej wykorzystania.
 • Budowanie i zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi.
 • Organizowanie, prowadzenie i promowanie wydarzeń i działań marketingowych.​
 • Badanie rynku, np. możemy wykorzystać opinie Użytkowników do rozwoju i ulepszania naszych produktów i usług.
 • Zapewnianie i utrzymywanie konta w sieci Gulf Oil Extranet (jeśli Użytkownik takowe posiada).​
 • Udostępnianie naszych stron i integracji w mediach społecznościowych.​
 • Informowanie o partnerstwach Gulf, produktach i usługach, którymi naszym zdaniem Użytkownicy będą zainteresowani, np. możemy wysyłać wiadomości marketingowe i biuletyny, jeśli mamy odpowiednie zgody lub jeśli jest to dozwolone w inny sposób.​
 • Zapewnianie bezpieczeństwa, w celu zbadania oszustw i w razie potrzeby ochrony siebie i osób trzecich.
 • Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym dołożenia należytej staranności w działaniach wobec naszych dostawców, klientów i innych współpracujących z nami podmiotów handlowych.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy lub do celów zgodnych z pierwotnym zamiarem. Jeżeli jednak będziemy musieli wykorzystać dane osobowe do innych celów, wówczas Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony, łącznie z przytoczeniem podstawy prawnej zezwalającej na takie użycie.

W celu przetwarzania danych osobowych, opieramy się na następujących podstawach prawnych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych:

 • Ponieważ jest to w naszym uzasadnionym interesie, chyba że interesy i prawa podstawowe Użytkownika są nadrzędne wobec tych interesów (np. w celu administrowania naszą stroną internetową lub stronami mediów społecznościowych i dostarczania odpowiednich treści. Umożliwia nam to nawiązywanie, zarządzanie i utrzymywanie naszych relacji z klientami i relacji handlowych).
 • Ponieważ uzyskaliśmy zgodę Użytkownika (np. kontaktując się z nami z zapytaniem, dodając opcjonalne informacje do swojego konta lub wyrażając zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych). Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.​
 • Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (np. w momencie dokonania zakupu u nas, wykorzystujemy dane osobowe do komunikacji, przetwarzania płatności i realizacji zamówienia).​
 • Ponieważ musimy spełniać obowiązek prawny.​

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe bez wiedzy lub zgody Użytkownika, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.​

Jeżeli kandydat prześle nam informacje w związku z ubieganiem się o pracę w Gulf, możemy je przetworzyć w celu oceny podania, pod kątem przyjęcia do naszego zespołu. Przekazane informacje mogą zawierać dane kontaktowe kandydata, informacje o poprzednim zatrudnieniu oraz kopię CV. Podczas procesu rekrutacji, Gulf może również zbierać dane dotyczące przebiegu wykonania zadań symulacyjnych lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz referencje dostarczone przez poprzednich pracodawców.

Uwaga: niektóre kategorie danych osobowych, takie jak dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, zdrowia lub informacje o niekaralności, są uznawane za „wrażliwe dane osobowe” zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w niektórych krajach. Staramy się ograniczać okoliczności, w których przetwarzamy wrażliwe dane osobowe, zapewniając, że nie gromadzimy takich informacji bez potrzeby. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możemy gromadzić i przetwarzać wrażliwe dane osobowe w ramach procesu rekrutacji. Na przykład w celu monitorowania równych szans, by przygotować się do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem w sprawie pracy lub oceny pracownika, czy też w sytuacjach, w których jest to wymagane w związku ze stanowiskiem, na które się aplikuje.​

Możemy wysyłać Użytkownikowi biuletyny i materiały marketingowe dotyczące naszych produktów, usług i partnerstw, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, może w każdej chwili zmienić swoje preferencje, kontaktując się z nami za pośrednictwem sekcji „Kontakt" na naszej stronie internetowej lub klikając link „Anuluj subskrypcję" w dowolnej wiadomości e-mail. Przy rezygnacji z subskrypcji komunikacji marketingowej, należy pamiętać, że czasami możemy nadal wysyłać wiadomości dotyczące produktów lub usług.

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w następujących okolicznościach:​

 • Gulf jest globalną grupą firm, które wspólnie prowadzą różne operacje i procesy biznesowe. W związku z tym, możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych Użytkownika innym członkom naszej grupy w ramach naszych relacji biznesowych z Użytkownikiem lub dlatego, że leży to w naszym uzasadnionym interesie.
 • Jeśli współpracujemy z naszymi partnerami i licencjobiorcami, może być konieczne udostępnienie danych osobowych Użytkownika w celu dostarczenia mu produktów lub usług.
 • Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu świadczenia usług, które obejmują przetwarzanie danych (np. hosting naszej strony internetowej lub przetwarzanie płatności).
 • Jeśli współpracujemy z reklamodawcami internetowymi, platformami mediów społecznościowych i sieciami reklamowymi w celu dostarczania, dostosowywania i pomiaru skuteczności reklam wobec Użytkowników i innych osób zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w innych miejscach w Internecie.
 • Jeśli jesteśmy zmuszeni do zasięgnięcia porady prawnej w celu obrony naszych praw, własności lub interesów, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika naszym prawnikom i innym doradcom zewnętrznym.​
 • Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych Użytkownika lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, klientów lub innych osób.
 • Jeśli nasza firma lub wszystkie aktywa naszej firmy, zostaną włączone w ramach fuzji lub przejęte przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe Użytkownika mogą stanowić część przesyłanych lub łączonych zasobów.​

Jeśli udostępnimy dane osobowe Użytkownika, zrobimy to pod warunkiem zachowania ścisłej poufności danych, z zastosowaniem odpowiednich poziomów zabezpieczeń, by chronić takie dane.​

Z uwagi na globalne operacje Gulf dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w krajach poza jego jurysdykcją. Oznacza to, że jego dane mogą być przesyłane do krajów, w których Użytkownikowi może przysługiwać mniej praw w odniesieniu do jego danych osobowych niż przyznają przepisy prawa miejscowego. W takich przypadkach podejmujemy stosowne kroki (wymagane przez prawo), by zagwarantować, że prawa Użytkownika do prywatności są odpowiednio chronione. Na przykład możemy stosować umowy lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub brytyjski rząd.​

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych Użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którym jest to niezbędne w ramach prowadzonej działalności.​

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do naszych uzasadnionych celów biznesowych (jak określono powyżej w części „Do czego wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?’) a zatem okres ten będzie się różnił w zależności od kontaktów Użytkownika z nami. Możemy na przykład przechowywać zapis korespondencji (np. jeśli Użytkownik złożył reklamację produktu lub usługi) tak długo, jak jest to konieczne do ochrony nas przed roszczeniami prawnymi.​

Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić pewne funkcje na naszej stronie internetowej (np. aby zapamiętać dane logowania), aby umożliwić ustawienie preferencji (np. regionu lub nazwy użytkownika), aby rozumieć i mierzyć wydajność naszej strony internetowej (np. ułatwić korzystanie z niektórych części naszej strony) oraz aby dostarczać ukierunkowane reklamy. Oznacza to, że możemy uzyskać informacje na temat ogólnego korzystania z Internetu przez Użytkownika za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia aktywności w sieci.

Użytkownik na przykład, może oglądać reklamy naszych produktów i usług na stronach internetowych osób trzecich, w tym w mediach społecznościowych. Reklamy te mogą być dostosowane do Użytkownika za pomocą plików cookie (które śledzą aktywność w sieci, aby umożliwić nam wyświetlanie odpowiednich reklam osobom, które odwiedziły naszą stronę internetową). Jeśli Użytkownik zobaczy reklamę w mediach społecznościowych, może to być spowodowane tym, że zaangażowaliśmy sieć społecznościową do pokazywania reklam naszym klientom lub Użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego naszych klientów. W przypadku braku chęci oglądania dostosowanych reklam, można zmienić ustawienia plików cookie i prywatności w swojej przeglądarce i na stronach internetowych osób trzecich.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyskamy zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania naszej strony internetowej. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą bannera informacyjnego przy pierwszym użyciu naszej strony internetowej. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie i prywatności.

Więcej szczegółów na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

W zależności od kraju, w którym znajduje się Użytkownik, może on mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do określonych celów, w tym do wysyłania mu materiałów marketingowych. Więcej szczegółów na temat sposobu rezygnacji z materiałów marketingowych znajduje się w części „ ‘Marketing’ " powyżej

Zastosujemy się do wszelkich próśb Użytkownika o skorzystanie z jego praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie spełnić żądania Użytkownika. Aby zgłosić wszelkie żądania dotyczące danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Użytkownik może być również uprawniony do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.​

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o Użytkowniku. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Globalną Informację o Ochronie Prywatności, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach ochrony prywatności. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe Użytkownika ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami.​

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dowolnego aspektu niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności lub przetwarzania danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt za pośrednictwem sekcji „Kontakt" w naszej witrynie internetowej.​Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do lokalnego organu ochrony danych. Jeśli przebywa w Wielkiej Brytanii, może skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office) tutaj lub dzwoniąc pod numer 0303 123 1113. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, dlatego prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.​