banner

Oleje do prowadnic


Electrifying Tomorrow

Oleje do prowadnic​

Gulf Way to nasza gama olejów premium przeznaczonych dla prowadnic obrabiarek w warunkach intensywnej produkcji. Są one skomponowane z wysokiej jakości olejów bazowych i najnowszych dodatków, dzięki czemu działają wydajnie nawet pod wysokim ciśnieniem. Oleje te opracowano specjalnie po to, by ograniczać problemy drgań ciernych związane z powolnym ruchem i dużym obciążeniem prowadnic obrabiarki. Ich wyjątkowa kleistość ogranicza tarcie, skutkując lepszym wykończeniem powierzchni i dokładniejszą obróbką, jak również mniejszym zużyciem. Ochrona przed pogarszaniem się jakości oleju, rdzą i korozją jest doskonała nawet w obecności płynów chłodzących na bazie wody.

Smary zapewniającemaksymalną wydajność​